Jak se rozdělí zisk z mistrovství světa 2015?

úterý, září 22, 2015 Hokejžurnál.czZatímco náklady spojené s pořadatelstvím mistrovství světa dosáhly 600 miliónů Kč, příjmy činily 1,05 miliardy Kč. Nejvíce se na nich podílel prodej vstupenek (73,9 %), 15,5 % příjmů tvořily veřejné dotace a 10,6 % marketing, catering nebo další zdroje. 


Zisk z mistrovství světa tak dosáhl 450 miliónů Kč před zdaněním, daň z příjmu se bude podle předběžných údajů pohybovat mezi 60–80 milióny Kč.


Ze zbývající částky se v nejbližší době rozdělí mezi všech 151 klubů, které se výchově mládeže věnují a alespoň jedno jejich družstvo nastupuje v soutěžích řízených ČSLH, příspěvek v celkové výši 60 miliónů Kč. Částka, kterou obdrží konkrétní klub, se bude odvíjet od počtu mládežnických družstev a úrovně soutěží, ve kterých nastupují. V období 2015–2020 uvolní ČSLH pro potřeby klubů dalších 101 miliónů Kč na podporu Akademií, 98 miliónů Kč na projekt profesionálních trenérů mládeže v malých klubech a 76 miliónů Kč na bezplatnou výstroj pro začínající hokejisty a materiální podporu Akademií.„Plníme, co jsme slíbili,“ prohlásil v této souvislosti prezident ČSLH Tomáš Král. „V roce 2009 jsme na mládež vynaložili necelých padesát miliónů korun, letos bude investice více než dvojnásobná. A zatímco dříve jsme se soustředili zejména na program mládežnických reprezentací, v současnosti výrazně navyšujeme podporu výchovy v klubech, ať už jde o nábory, profesionální trenéry mládeže, regionální trenéry nebo o bezplatnou výstroj pro začínající hokejisty.“
Podle studie renomované společnosti KPMG dosáhl přínos veřejných rozpočtů a zdravotních pojišťoven z pořadatelství mistrovství světa 1,315 miliardy Kč. Tento příjem, který si rozdělily státní, krajské a obecní rozpočty spolu se zdravotními pojišťovnami, tvořily daně, sociální a zdravotní pojištění. Veřejné rozpočty podpořily přípravu šampionátu částkou 158 miliónů Kč, z čehož představovala 68 miliónů Kč dotace ze státního rozpočtu a po 30 miliónech Kč příspěvky Moravskoslezského kraje, Prahy a Ostravy.


Zdroj: Tisková zpráva ČSLH
Foto: iihf.com