KHL je obrovský ekonomický stimul pre Bratislavu

středa, února 04, 2015 Hokejžurnál.cz


Celkový ekonomický vplyv hokejového klubu  Slovan Bratislava počas jeho pôsobenia v KHL má pre hlavné mesto Slovenska prínos takmer 4 milióny eur ročne.


Vyplýva to zo štúdie Ekonomickej univerzity, ktorú realizovala dotazníkovým prieskumom počas 17 domácich zápasov Slovana v KHL osobným dotazovaním na štadióne prostredníctvom vyškolených anketárov. Správu uverejnila oficiálna stránka klubu hcslovan.skVstup Slovana do KHL priniesol nielen nové športové zážitky divákom, ale zároveň predstavuje ekonomický stimul v podobe prílevu návštevníkov Bratislavy. Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave spracovala štúdiu ekonomických prínosov klubu Slovan pre mesto Bratislava. Podobné štúdie sa ukázali byť výborným prostriedkom zapojenia študentov a učiteľov EU v Bratislave do výskumu zaujímavého pre prax. Študenti odboru verejná správa a regionálny rozvoj realizovali samotný prieskum na zápasoch, čím nielen zažili atmosféru zápasov KHL, ale zároveň získali praktické skúsenosti s terénnym prieskumom. Veríme, že výsledky výskumu budú zaujímavé aj pre verejnosť a inšpiráciou pre lokálnych politikov a miestne firmy,“ uviedol rektor EU v Bratislave prof. Rudolf Sivák.Výskum prebiehal prostredníctvom dvoch paralelných dotazníkových prieskumov. Záznamovým dotazníkom sa zisťovala štruktúra návštevníkov. Anketári získali vyše 5300 dotazníkov, čo predstavovalo 19 130 respondentov. V druhom prieskume zameranom na výdavky návštevníkov sa získalo 921 dotazníkov, čo predstavuje 3 327 respondentov.Vstup Slovana do KHL priniesol nesporný nárast počtu divákov. V prvých dvoch sezónach bola naplnenosť hľadiska najvyššia v Európe spomedzi top dvadsiatky klubov na úrovni 99%. Aj v prebiehajúcej sezóne si napriek nepriaznivej domácej bilancii udržuje Slovan vyťaženosť svojej arény na úrovni 90%. Nárast počtu divákov bol do značnej miery spojený s nárastom tzv. nerezidentných divákov. 

Kapitán Slovana Milan Bartovič


Cieľom štúdie bolo kvantifikovať ekonomický prínos zápasov KHL pre mesto Bratislava, ktorý bol vyvolaný práve nárastom počtu divákov a ich výdavkov, čo sa jednoznačne potvrdilo. Pôsobenie Slovana v KHL prinieslo mestu a miestnym firmám dodatočné príjmy vo výške 3,8 mil. Eur, na ktorých sa návštevníci z ostatných častí Slovenska podieľali 2,7 mil. Eur a zahraniční hostia sumou 1,1 mil. Eur. Pochopiteľne, výdavky Bratislavčanov sa v súlade s metodikou do lokálnych ekonomických vplyvov nezapočítavajú.“Na základe podobných výskumov v minulosti sme predpokladali, že usporiadanie veľkého športového podujatia v meste má pozitívne dopady aj na ekonomiku samotného mesta a regiónu,” povedal generálny manažér Slovana Bratislava Maroš Krajči. “Teraz pôjde najmä o to, ako ďalej využiť potenciál účasti Slovana v KHL pre podnikateľské subjekty pôsobiace v meste, ako aj pre jeho obyvateľov.”Podľa ďalších zistení chodí na zápasy Slovana približne 54% divákov z Bratislavy, ďalších 16% z okolia hlavného mesta, vyše 26% z ostatných regiónov Slovenska a necelé 4% fanúšikov sú zo zahraničia. Podľa očakávania viac ako polovica hostí prišla z Ruska, nasledujú Česi, Ukrajinci a Chorváti. 

Slovnaft Aréna

Prevažná väčšina nerezidentných návštevníkov zápasov Slovana cestuje do Bratislavy takmer výlučne kvôli návšteve samotného zápasu KHL. V Bratislave prenocovalo až 60% zahraničných návštevníkov, pričom z tých, ktorí prenocovali, polovica strávila v Bratislave jednu noc, 27% prespalo dve noci a takmer štvrtina strávila v metropole Slovenska tri noci a viac. Zatiaľ čo priemerné výdavky hokejového diváka z Bratislavy boli necelých 32 eur, návštevníci z ostatných častí Slovenska minuli v súvislosti s hokejovým zápasom takmer 40 eur a návštevníci zo zahraničia dokonca 130 eur. Celkovo minuli návštevníci v Bratislave v súvislosti so zápasom KHL na Slovane 10,3 mil. Eur, z čoho Bratislavčania asi 4,6 mil. Eur, návštevníci z ostatných častí Slovenska 2,8 mil. Eur, návštevníci z okolia Bratislavy 1,6 mil. Eur a zahraniční hostia 1,2 mil. Eur. 


Najväčšou položkou boli výdavky na vstupenky na zápas, za nimi nasledujú výdavky na občerstvenie (1,9 mil. Eur), bary a kluby (0,8 mil. Eur), pohonné hmoty (0,7 mil. Eur). Medzi ďalšie významné položky patrí ubytovanie, potraviny, doprava a suveníry.Zdroj: hcslovan.sk
Foto: khl.ru, bratislava.sk