NHL darovala Haiti 100.000 USD

neděle, ledna 17, 2010 Steve Steelmann Toronto, Canada


Strašné zemetrasenie, ktoré pred pár dňami zasiahlo Haiti zmobilizovalo celý svet.  Na ničivú katastrofu zareagovalo aj vedenie NHL.

"V mene všetkých členov a klubov NHL sme sa rozhodli venovať 100.000 amerických dolárov organizácii UNICEF. Chceme pomôcť a podporiť ľudí postihnutých ničivým zemetrasením".
 
"Katastrofa na Haiti, si  vyžaduje okamžitú a naliehavú pomoc. Je potrebné zabezpečiť jedlo, vodu, dočasné ubytovanie a základný zdravotnícky materiál.  Mimoriadne úsilie UNICEF pomáha zabezpečiť  kritické komodity  do oblastí, ktoré sú  v zúfalej tiesni".  Povedal komisár NHL Gary Bettman.
Ak chcete poskytnúť dar, alebo získať informácie o záchranných akciách na Haiti prosím navštívte stránku www.unicef.org.